Sitaservis · Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.sitaservis.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Sitaservis spol. s r. o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení Sitaservis spol. s r. o. k ochraně Vašich osobních údajů

Společnost Sitaservis spol. s r. o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.sitaservis.cz jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Sitaservis spol. s r. o. údaje zlikviduje.

Společnost Sitaservis spol. s r. o. jako provozovatel stránek www.sitaservis.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Sitaservis spol. s r. o. Vaše údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů

Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů (registrační číslo 00023674/001)
SITASERVIS spol. s r.o.
Dolnokrčská 31
140 00 Praha 4

Prohledávání v registru osobních údajů:

http://www.uoou.cz/int/registrace-cz.php?id=-648413

 
Created by PeckaDesign