Sitaservis · O nás

O nás

Sídlo společnosti SitaservisSídlo společnosti Sitaservis

Historie firmy

Počátky sítotiskového střediska se začaly odvíjet v roce 1990 ještě pod hlavičkou SITA a pod křídly akciové společnosti Artia. Bohužel podmínky v transformující se společnosti rozvoji této aktivity příliš nepřály, tržba za zboží byla používána na platby jiných dluhů podniku a činnost střediska se tak již po pár měsících dostala do bludného kruhu.

Bylo to v době, kdy se přetvářela celá společnost a nově vznikající firmy se učily tržním podmínkám hospodaření. Ne všem podnikatelům a firmám byly zásady poctivého podnikání v té době vlastní, a proto zorientovat se v tomto prostředí nebylo pro nově vznikající firmu nic jednoduchého. Naštěstí ještě stále snad platí nepsané pravidlo, že s poctivým a zodpovědným přístupem k podnikání a ke svým zákazníkům se dá dojít nejdále. No a na toto krédo vsadila i naše mladičká firma.

Určitě udělala dobře, protože si postupně budovala dobré jméno jak mezi svými zákazníky, tak i mezi zahraničními dodavateli. Navzdory všem negativům této průkopnické doby, na ni rádi vzpomínáme.

Jistě si ještě mnozí z Vás pamatují začátky naší firmy datované od května 1992 v suterénních prostorách v ul. Žateckých na Praze 4. Tady pokračovala historie firmy pod novým jménem SITASERVIS spol. s r.o. Postupem času se však tyto prostory staly nedostatečné jak z hlediska skladových kapacit, tak i z hlediska komfortu pro naše zákazníky. Zboží bylo nutné nejenom nanosit do skladu v suterénu, ale i zpět. Další nepříjemnost, která obtěžovala nás i naše zákazníky, byl chronický nedostatek parkovacích míst v okolí.

Vzniklé problémy bylo nutno vyřešit zásadně a s perspektivou dlouhodobé stability firmy na sítotiskovému trhu. Proto jsme se rozhodli vytvořit středisko vlastní, odpovídající technickým i reprezentativním požadavkům a s potřebným zákaznickým zázemím. Až po dlouhém hledání se nám podařilo najít vhodnou a pro zákazníky dobře dosažitelnou lokalitu.

Postupovali jsme krok za krokem tak, abychom byli schopni finančně zvládnout nejenom stavbu, ale i veškeré materiálové potřeby našich klientů. Nebyla to etapa snadná, ale zodpovědnost, kterou cítíme vůči svým zákazníkům i vůči našemu předsevzetí, nám pomáhala překlenout toto nesnadné období.

Dnes se v klidu můžeme věnovat rozšiřování sortimentu a služeb a zavádění materiálových a technologických novinek do našeho prodejního sortimentu. Nemálo kapacit nám zabírají i neustále rostoucí požadavky byrokratického aparátu, který podnikatele neúnavně zásobuje novelami zákonů, vyhlášek a předpisů.

Firemní prostory umožňují nejenom důstojné přijetí a odbavení našich zákazníků, ale disponují i dostatečným skladovým zázemím. Jsme schopni poskytovat zákazníkům i další služby jako je míchání barev, napínání rámů nebo přípravu šablon. A to vše s maximálním ohledem na bezpečnost práce našich zaměstnanců, spokojenost zákazníků a s plnou odpovědností vůči životnímu prostředí.

Firmu se snažíme i nadále kultivovat tak, aby se k nám zákazníci vraceli rádi a aby jsme byli pro ně důstojným a spolehlivým obchodním partnerem.

Firemní filozofie

SITASERVIS je i nadále věrný svému původnímu předsevzetí a hodnotám:

 • Prioritou je uspokojení požadavků zákazníka
 • Důraz na špičkovou kvalitu dodávaných materiálů a služeb
 • Firemní etika a spolehlivost v jednání se zákazníky i dodavateli
 • Soulad v obchodních vztazích se zákazníky
 • Budování kvalifikovaného a zodpovědného kádru zaměstnanců
 • Ochrana životního prostředí

Management

 • Robert Haas, jednatel společnosti

Zaměstnanci

 • Irena Musílková - obchodní agenda
 • Veronika Mičová - obchodní agenda
 • Přemysl Choc - vedoucí prodejny
 • Michaela Pašteková - sklad, míchání barev, napínací servis, příprava šablon
 • David Matějka - sklad, míchání barev, napínací servis, příprava šablon
 
Created by PeckaDesign