Sitaservis · Produkty · Chemikálie a zařízení CPS

Chemikálie a zařízení CPS

Chemikálie CPS tvoří sofistikovaný, ucelený systém přípravků určený pro všechny technologické operace počínaje přípravou sítotiskových šablon a konče jejich regenerací.

Přehled výrobků CPS.jpg

Přípravky jednoznačně snižují hygienická rizika během užívání, dále snižují ekologickou zátěž životního prostředí a prodlužují životnost sítotiskových tkanin. Výrazně snižují finanční náklady investované do přípravy a recyklaci sítotiskových šablon.

  • Chemikálie

    Chemikálie CPS tvoří sofistikovaný, ucelený systém přípravků určený pro všechny technologické operace počínaje přípravou sítotiskových šablon a konče jejich regenerací.

  • Pomůcky

    Zařízení a pomůcky CPS určené pro aplikaci a skladování chemikálií a k manipulaci s nimi. Dále jsou zde ochranné pracovní prostředky CPS vyžadované pro práci s chemikáliemi.

  • Zařízení pro čistění sít

    Speciální vany určené k vyvolávání šablon, k mytí sít a zařízení pro recirkulaci chemikálií.

Dokumenty ke stažení

 
Created by PeckaDesign