Sitaservis · Produkty · Pomocná zařízení a materiály · Měřiče tlouštěk vrstev

Měřiče tlouštěk vrstev

Měřiče tloušťky natištěné vrstvy jsou v sítotisku důležité zejména pro provozy, kde se očekávají přesně definované vlastnosti natištěných vrstev.

Tloušťka konečné vrstvy má v těchto případech zcela zásadní vliv např. na elektrické parametry vrstev nebo na výsledný odstín keramických vypalovacích barev. Tyto přístroje jsou nepostradatelné i při měření tloušťek připravovaných šablonových vrstev. S přesností na 1 µm dokáží změřit nejenom tloušťku napnuté síťoviny, ale i tloušťku nanesené emulze nebo kapilárnjho filmu.

 

 
Created by PeckaDesign