Viskozimetry

HAAKE VT2

Viskozimetry jsou zařízení určená pro měření hustoty (viskozity) kapalin.

V sítotiskové praxi slouží zejména na měření a nastavování viskozity sítotiskových barev. Tato fyzikální veličina je zásadní pro tiskové vlastnosti použité barvy a hlavně pro kvalitu tiskového výsledku.

Viskozita barvy se během tisku mění v důsledku odpařování obsažených ředidel. Tím dochází ke změně reologických vlastností barvy a konečně ke změně tiskových podmínek. Změnou viskozity barvy se mění průchodnost šablony, dále tloušťka natištěné vrstvy a tím i výsledný odstín natištěné barvy. Zcela nezastupitelné místo mají viskozimetry při aplikaci sítotisku v elektronickém průmyslu, při tisku vodivých, odporových a jiných struktur. Proto je nutné mít možnost viskozitu barvy kontrolovat a v případě změny nastavit hustotu barvy na původní hodnotu.

Viskozimetry mohou být jednodušší (Výtokové pohárky), které měří za jak dlouho proteče měřené množství barvy normovaným otvorem výtokového pohárku. Složitější, ale i přesnější viskozimetry umožňují měřit tuto veličinu komfortně, pomocí speciálních rotorů otáčejících se v měřené kapalině.

 
Created by PeckaDesign