Sitaservis · Produkty · Sítoviny · Sítoviny BOPP

Sítoviny BOPP

Sítoviny BOPPSítoviny BOPPTištěné spoje/silné nánosyKeramika/potisk sklaOsnova/útekOtevření oka (w)
Průměr vlákna (d)Počet vlákenOtevřená plocha (A? )Tloušťka tkaniny (D)Teoretický objem barvy (Vth)BOPP SD SpecifikaceZpůsoby tkaníKalandrovaná vláknaPříbalový certifikátMechanické vlastnosti sítovin z nerezové oceli a jejich efekt na sítotiskový proces výrobyPři tisku s odtrhem dochází k deformaci sítoviny, což má vliv na přesnost soutisku.Mechanické vlastnosti sítovin z nerezové oceli a jejich efekt na proces napínáníVelikost rámuNe všechna napínací zařízení na trhu vydrží poměrně velké napětí, na které mohou být sítoviny SD napnuty. Následující ilustrace ukazují napínací zařízení speciálně vyrobené pro tkaniny z nerezové oceli.Soutisk. Pokud není registrační přesnost dostačující i přes minimální odtrh, může být tiskový výsledek značně zvýšen použitím většího rámu při zachování velikosti motivu.

Špičkové švýcarské kovové sítotiskové tkaniny firmy BOPP jsou určené pro přesně definované nánosy tiskových vrstev, zejména pro elektronické aplikace a keramické obtisky, nebo také pro odporově vyhřívané barvy. Tyto tkaniny také eliminují vznik statické elektřiny během tisku.

Technický list

Výhody vláken BOPP SD

BOPP SD je kompletní řada speciálních sítovin pro sítotisk. Precizní nerezová vlákna vyrobená z oceli jsou tkána do sítovin na moderních stavech zkušenými tkalci. Přísná kontrola, zahrnující vše od výběru surovin až po konečný produkt, zaručuje tu nejlepší kvalitu vyžadovanou v elektronickém průmyslu.

Vlastnosti

 • precizní geometrie oka
 • homogenní vlákna
 • vysoký bod průtažnosti
 • malá tloušťka vláken
 • velká otevřená plocha
 • snadné použití (tkanina se nekroutí)
 • žádný statický náboj

Výsledky

Tisk s využitím sítovin BOPP SD dosahuje optimální kvality.

 • optimální přesnost soutisku
 • vysoké rozlišení
 • reprodukovatelnost tisku
 • regulovaný nános barvy/pasty
 • dlouhá životnost

Vlákna z nerezové oceli BOPP SD určená pro sítotisk jsou vyráběna v čistých a klimatizovaných továrnách vysoce kvalifikovanými tkalci na nejmodernějších tkalcovských stavech.

Aplikace BOPP SD

Tištěné spoje/silné nánosy

 • maximální registrační přesnost
 • regulovaný nános barvy/pasty
 • nejvyšší možná hustota vodičů/izolantu
 • vysoké nánosy barvy/pasty
 • zajištěná reprodukovatelnost
Doporučené sítoviny:
Vodiče:menší než 300 µm SD 59/32
(280 mesh)
  200 µm SD 50/30
(325 mesh)
  150 µm SD 53/24
(325 mesh)
  100 µm SD 40/23
(400 mesh)
Pájecí pasta:od SD 300/65
(70 mesh)
do SD 245/65
( 82 mesh)
Odpory:od SD 95/45
(180 mesh)
do SD 56/36
(270 mesh)
Dielektrikum:od SD 56/32
(300 mesh)
do SD 40/25
(400 mesh)
Nepájivá maska:od SD 224/100
(80 mesh)
Do SD 14/65
(100 mesh)

Keramika/potisk skla

 • vynikající odolnost vůči abrazivním složkám
 • přesná tloušťka sítoviny zaručuje nanesení rovnoměrné vrstvy barvy
 • k tisku termoplastů můžou být použity jen vlákna z nerezové oceli

Aplikace

 • tištěné spoje
 • vícevrstvý tisk
 • silný nános barvy
 • pájecí pasty pro SMT
 • membránové tlačítka
 • škály a číselnice
 • potisk skla
 • potisk keramiky

BOPP SD Popis

Osnova/útek

Vlákna ve směru role jsou nazývána osnova, vlákna běžící napříč útek. K výrobě se používají jen ta vlákna, která splňují přísné požadavky na precizní specifikaci, mez průtažnosti a úpravu povrchu.

Otevření oka (w)
Průměr vlákna (d)

Dva nejdůležitější parametry uváděné u sítovin BOPP SD jsou otevření oka (w) a průměr vlákna (d)

BOPP SD 50/30
50 = w, otevření oka v mikronech
30 = d, průměr vlákna v mikronech

Počet vláken

Počet vláken na palec (mesh)

Mesh = 25,4 mm / w(mm) + d(mm)

n = 10 mm / w(mm) + d(mm)

Otevřená plocha (A? )

Otevřená plocha (A? ) je procentuální vyjádření celkové plochy otevřených ok vůči celkové ploše. Čím vyšší je otevřená plocha tím vyšší je nános barvy.

A? = (w / (w + d))2 + 100%

např. SD 50/30: 39%

Tloušťka tkaniny (D)

Tloušťka tkaniny je určena průměrem vlákna a způsobem tkaní. Tloušťka je měřena v nenapnutém stavu tlakovým čidlem, měřící tlak je 1,8 N proti pevné, rovné základně. Dané odchylky se vztahují na celou produkci SD sítovin. Rozdíly mezi jednotlivými rolemi jsou minimální.

Teoretický objem barvy (Vth)

Teoretický objem barvy (Vth) je ekvivalent obsahu všech otevřených ok. Pokud je nános barvy nedostačující, měla by být použita sítovina s vyšším Vth.

Vth (cm3/m2) = (w / (w + d))2 × D

BOPP SD Specifikace

Specifikace - kompletní řada sítovin BOPP SD z nerezové oceli je dostupná na celém světě a uspokojuje všechny potřeby sítotisku. Tabulka (viz přiložený obrázek) ukazuje nejpoužívanější specifikace. (Kvůli technickým změnám vyhledávejte nejnovější technické listy.)

Materiály

Vlákna sítovin BOPP SD jsou převážně vyráběna a dodávána z nerezové oceli AISI typ 304 (DIN 1.431). Jiná nerezová ocel, např. AISI typ 316 (DIN 1.440) je dostupná na požádání.

Způsoby tkaní

Viz přiložený obrázek.

Šířka/délka

Šířky 1020 mm (40") a 1220 mm (48") jsou ihned k dostání, jiné šíře, do 2200 mm (86"), mohou být utkány na speciální objednávku. Standardní délka návinu je 30,5 m (100 stop) a 15 m (50 stop). Je možné dodat i kusy střižené na míru.

Kalandrovaná vlákna

Pro speciální aplikace mohou být sítovin BOPP SD kalandrovány.

Příbalový certifikát

Sítoviny BOPP SD jsou pevně upnuty na kartónovou roli s vnitřním průměrem přibližně 44 mm, síla stěn je 4 mm s rovnoměrným úhlem. Následně se zabalí do bublinkového papíru. Na vyžádání mohou být dodány s certifikátem o měření tloušťky.

Jak objednávat

 • BOPP SD 50/30
 • Počet rolí: 2
 • Šířka role: 1220 mm (48")
 • Délka role: 30.5 m (100 stop)

Mechanické vlastnosti sítovin BOPP SD

Mechanické vlastnosti sítovin z nerezové oceli a jejich efekt na sítotiskový proces výroby

Ve srovnání se syntetickými sítovinami mají sítoviny z nerezové oceli mnohem vyšší bod průtažnosti a nejnižší procento prodloužení v oblasti elastické deformace.

Potisk nesavých materiálů sítotiskem vyžaduje určitý odtrh. Odtrh by měl být zvolen tak, aby se sítovina zvedala přímo za stěrkou. Jen tak bude barva správně protlačena skrze síto bezezbytku, což je důležité pro ostrý tisk s rovnoměrným nánosem barvy.

Odtrh tkaniny záleží přímo na třech faktorech:

 • napětí sítoviny
 • reologické vlastnosti barvy
 • rychlost stěrky

Čím vyšší je napětí sítoviny, nižší viskozita barvy/pasty a nižší rychlost těrky, tím je menší potřeba odtrhu.

Při tisku s odtrhem dochází k deformaci sítoviny, což má vliv na přesnost soutisku. Čím menší je odtrh, tím méně se sítovina deformuje - lepší soutisk.

Poznámka: Zdvojnásobení výšky odtrhu má za následek zkreslení tištěného motivu.

Mechanické vlastnosti sítovin z nerezové oceli a jejich efekt na proces napínání

Z informací uvedených dříve mohou být následující závěry koncipovány pro napínání:

 1. Sítoviny z nerezové oceli mohou být napnuty více než ostatní sítotiskové tkaniny díky jejich vysokému bodu průtažnosti.
 2. Vyšší napětí umožňuje nižší odtrh.
 3. Menší odtrh znamená přesnější soutisk

Diagram (viz obrázek) ukazuje chování sítovin BOPP SD ve vztahu pnutí/prodlužování. Dokud není dosaženo meze průtažnosti, prodloužení vzrůstá lineárně s narůstající silou. V této oblasti je deformace elastická (vratná), to znamená, že když je síla uvolněna, sítovina se navrátí do originální pozice. Pokud je mez průtažnosti překročena, pak je sítovina plasticky a nevratně zdeformována, tzn., že prodloužení zůstává i po uvolnění síly.

Závěr:

 1. Mez průtažnosti nesmí být překročena během tiskového procesu
 2. Když se sítovina napíná na rám, musí se nechat určitá rezerva prodloužení v elastické oblasti pro tiskový proces.

Doporučené napětí pro sítoviny BOPP SD se mění s potřebami tisku. Předchozí diagram ukazuje, že shodně se zvolenou oblastí zůstává 0.1 až 0.5% pracovní rezervy pro tisk.

Poznámka:
Některé tkaniny BOPP SD mohou být napnuty nad 35 N/cm. V těchto případech se musí brát v potaz stabilita sítotiskového rámu. Obvykle napětí 30-35 N/cm je dostačující pro perfektní tiskové výsledky.

Doporučení pro BOPP SD

Ve velké míře se ocelové tkaniny používají k výrobě šablon stejně, jako tkaniny syntetické. K produkci vysoce kvalitních šablon na ocelových tkaninách by měly být vzaty v úvahu následující body.

Výběr rámu

BOPP SD jsou převážně napínány na vyšší hodnoty než syntetické tkaniny. Rám musí být schopen vydržet vysoké pnutí a měl by být velmi stabilní k dosažení reprodukovatelných tiskových výsledků.

Pro sítoviny BOPP SD lze použít jen kovové rámy

Doporučujeme používat hliníkové rámy nebo ocelové rámy s dutým profilem

Velikost rámu

Příliš malé rámy v porovnání s motivem vedou k nadměrné zátěži na sítovinu a k předčasné únavě materiálu. K plnému využití kladných vlastností sítovin BOPP SD jsou doporučeny následující poměry (viz obrázek).

Napínání

Ne všechna napínací zařízení na trhu vydrží poměrně velké napětí, na které mohou být sítoviny SD napnuty. Ilustrace (viz obrázek) ukazují napínací zařízení speciálně vyrobené pro tkaniny z nerezové oceli.

Správně napnuté sítoviny dosahují výjimečně dlouhou životnost. Následující pravidla byla ověřena v praxi:

 1. napněte sítovinu na doporučené napětí krok po kroku. Střídavě zvyšujte napětí v osnově a v útku (vždy začněte s osnovou).
 2. průběžně kontrolujte napětí sítoviny při napínání nástrojem určeným k měření napětí sítovin, např. Tensocheck 100 od firmy Sefar
 3. po 15-30 minutách zkontrolujte napětí znovu, v případě potřeby upravte.

Natočení sítoviny

Z mechanického hlediska lze dosáhnout nejvyšší stability natočením sítoviny pod úhlem 45?. Nicméně to není z technických důvodů vždy možné. Doporučení:

 1. pokud je to možné natočte sítovinu úhlopříčně (22-45?)
 2. pokud není úhlopříčné natočení možně, napněte sítovinu vlákny útku ve směru dráhy stěrky

Zhotovení šablony

Po dokonalém odmaštění poskytuje ocelová sítovina dokonalou adhezi pro všechny druhy šablonových filmů a emulzí (bez potřeby zdrsnění).

Sítoviny SD z nerezové oceli mohou být exponovány vysoce intenzivním světelným zdrojem s minimálním podexponováním.

Tisk (výška odtrhu a tlak stěrky)

Výška odtrhu záleží na mnoha faktorech, jako je napětí sítoviny, viskozita barvy, rychlost stěrky a motivu samotném. Proto tedy není možné dát všeobecné doporučení pro výšku odtrhu a tlak stěrky mimo:

 1. vždy začít s nejnižším možným odtrhem.
 2. pokud barva neprochází správně skrze šablonu zvyšujte po malých krůčcích odtrh.
 3. vždy používejte minimální tlak stěrky.

Soutisk

Pokud není registrační přesnost dostačující i přes minimální odtrh, může být tiskový výsledek značně zvýšen použitím většího rámu při zachování velikosti motivu.

Technický rádce

ProblémPříčinaPostup
1. Špatné uvolnění síta od potiskovaného podkladu
 • malé napětí sítoviny
 • ztráta napětí po přilepení sítoviny k rámu
 • příliš malý odtrh
 • emulze/film lepí
 • napnout sítovinu na požadovanou hodnotu
 • zkontrolujte měřící přístroj
 • zvolte silnější rám
 • zkontrolujte lepidlo
 • zkontrolujte teplotu a čas schnutí
 • zvyšte čas, napětí
 • opatrně zvyšujte po 0.2mm krocích
 • zkontrolujte povrch emulze/filmu
2. Špatný soutisk
 • šablona není umístěna přímo nad podkladem
 • odtrh je příliš veliký
 • rám je příliš malý
 • napětí je příliš malé
 • příliš vysoký tlak stěrky
 • umístěte šablonu přesněji
 • snižte odtrh
 • zvolte větší rám
 • zkontrolujte napětí rámu
 • snižte tlak stěrky
3. Nános barvy je příliš slabý / silný
 • zvolená sítovina je příliš jemná/hrubá
 • ovrstvení - příliš slabé/silné
 • stěrka je příliš tuhá/měkká
 • rychlost stěrky je příliš vysoká/nízká
 • zvolte sítovinu s vyšším nebo nižším Vth
 • použijte silnější nebo slabší ovrstvení
 • použijte správnou tuhost stěrky
 • zkontrolujte rychlost stěrky
4. Tiskový motiv není kompletní
 • stěrka / šablona / potiskovaný materiál nejsou v rovině
 • barva je příliš viskózní
 • šablona je příliš silná, nedokonalý přenos barvy
 • zaschlá barva v šabloně
 • sítovina je příliš jemná pro zvolenou aplikaci
 • příliš malý tlak stěrky
 • zkontrolujte a upravte hrany stěrky
 • zkontrolujte a zřeďte barvu
 • zkontrolujte, použijte slabší šablonu
 • vymyjte šablonu
 • zvolte hrubší sítovinu
 • opatrně zvyšujte tlak, sledujte soutisk
5. Reprodukce motivu / hranová ostrost
 • příliš malá otevřená plocha síta
 • sítovina je příliš hrubá pro aplikaci
 • příliš vysoký odtrh
 • nedostatečné přemostění emulze přes oko
 • natočení sítoviny ve směru linek vodiče
 • zvolte sítovinu s větší otevřenou plochou
 • zvolte jemnější sítovinu s vyšším počtem vláken
 • snižte odtrh
 • zkontrolujte ovrstvení, zlepšete vyvolávání
 • zkontrolujte orientaci linek vodičů nebo sítovinu natočte na jiný úhel

Problémy a jejich příčiny uvedené výše nemohou být posuzovány samostatně. Ve většině případů jsou na sobě nezávislé. Někdy stačí změna jednoho parametru k dosažení zlepšení.

Technický list ke stažení

 
Created by PeckaDesign