Sitaservis · Produkty · Technologická zařízení · Zařízení pro mytí sít od barev

Zařízení pro mytí sít od barev

Zařízeníurčená pro mytí sít od barev

Pro mytí sít se v současné době používají jednak manuální systémy s recirkulací čistící chemikálie (CPS) nebo automatické uzavřené mycí systémy (Grünig).

Tím, že je používaná čistící chemikálie v uzavřeném okruhu, dochází k podstatné redukci její spotřeby a to má jednoznačný ekonomický přínos pro firmy využívající tyto systémy.

Dále se podstatnou měrou snižuje ekologické zatížení okolí a snižují se hygienická rizika vyplývající z používání chemikálií.

 
Created by PeckaDesign