Expoziční jednotky

Zařízení určená k expozici světlocitlivých šablonových vrstev. Liší se konstrukčním uspořádáním pro horizontální nebo vertikální osvit a způsobem provozu. V současné době jsou k dispozici jak standardní expoziční jednotky, tak i jednotky s okamžitým startem Quickstart. Nejdůležitějším prvkem těchto jednotek je zdroj světla – zářič.

 
Created by PeckaDesign