Sušící skříně

Sušící skříně se používají pro sušení nanesených světlocitlivých vrstev (emulzí a kapilárních filmů).

Sušící skříně se používají pro sušení nanesených světlocitlivých vrstev (emulzí a kapilárních filmů).

Dále jsou nezbytně nutné pro sušení sítotiskových rámů po technologických operacích odmašťování nebo odvrstvování.

Vzhledem k tomu, že maximální sušící teplota šablonových vrstev nesmí přesáhnout + 40 °C, je nutné, aby sušící jednotky byly vybaveny nejlépe elektronickou regulací vnitřní teploty.

Dalším požadavkem je dobrá filtrace nasávaného vzduchu a jeho optimální cirkulace ve vnitřním prostoru sušárny.

Všechny tyto požadavky splňují sušící jednotky vyráběné v tuzemsku, které firma SITASERVIS dodává na trh.

 
Created by PeckaDesign