Vakuové rámy

Vakuové kopírovací rámy jsou nezbytně nutné k dosažení dokonalého kontaktu mezi filmovou předlohou a světlocitlivou vrstvou během expozice. Jsou stacionární (pro vertikální osvit) nebo otočné (pro horizontální osvit).

KOmbinace expoziční jednotky, vakuového kopírovacího rámu a sušící skříně.Vakuový rám firmy ARGON

Patřičnou pozornost u vakuových rámů je potřeba věnovat krycímu sklu. Je nutné, aby bylo dostatečně pevné a je nutné jej udržovat v čistotě. Pro dokonalý osvit je také zásadní druh a kvalita skla. Každé sklo se chová vůči UV záření jako filtr. Proto se musí používat skla, která mají co nejlepší propustnost pro modrou oblast UV spektra.

 
Created by PeckaDesign