Expoziční kalkulátor

Pomůcka pro určení správné expoziční doby pro světlocitlivé šablonové materiály. Současně slouží pro expoziční testy osvitových jednotek, případně nových šarží emulzí a kapilárních filmů.

Technický list ke stažení

 
Created by PeckaDesign