Sitaservis · Produkty · Šablonové materiály a fólie · Sítotiskové emulze · Přehled sítotiskových emulzí

Přehled sítotiskových emulzí

Světlocitlivé emulze pro všechny sítotiskové aplikace a všechny druhy sítotiskových barev.

 PLUS emulze – vlastnosti
Typ  1000  2000  3000  PLUS II. Clasic  7000  8000  9000 
Barva  bezbarvá  fialová  červená  modrá  modrá  modrá  červená 
Obsah sušiny  38 %  34 %  30 %  34 %  34 %  38 %  48%
Viskozita  (poise) 35  65  65  65  65  65  80 
Odolnost vůči vodě       
Odolnost vůči ředidlu 
a platisolovým barvám
  +
Univerzální emulze         

AUTOSOL 1000

emulze s krátkou dobou osvitu speciálně vyvinutá pro velké tiskové náklady při potisku textilu. Dodatečným
vytvrzením emulze získá vynikající odolnost vůči textilním pigmentům a barvivům a umožní tisk nejjemnějších detailů.

PLUS 2000

emulze pro ředidlové nebo konvenční UV barvy. Tato emulze je ideální pro větší formáty nebo pro provozy, pro které je důležitá rychlost přípravy šablony. Krátká expoziční doba a široká expoziční pružnost jsou kombinovány s vynikajícími tiskovými vlastnostmi a spolehlivostí.

PLUS 3000

vyniká snadným odvrstvováním i po velkých tiskových nákladech s agresivními barvami. Je částečně vhodná i pro automatické odvrstvovací stroje a pro tiskaře, kteří nemají vysokotlaké odvrstvovací zařízení. Matný povrch umožňuje kvalitní tisk na problémové lesklé materiály.

PLUS 9000

je vodě odolná 1-složková fotopolymerní emulze určená pro oblast potisku textilu, především plastizolovými barvami.


PLUS 7000 - Premium Quality

je univerzální emulze, s vynikajícími tiskovými vlastnostmi, rozlišovací schopností a hranovou ostrostí, dokonalým ovrstvením, širokou expoziční pružností a snadným odvrstvením po tisku. Je to spolehlivá emulze s odolností vůči vodním i ředidlovým barvám.

PLUS 8000 - Premium Quality

je univerzální 2-krát vytvrditelná emulze pro nejvyšší kvalitu tisku a spolehlivost, kterou je možné vůbec emulzí dosáhnout. Má vysoký obsah sušiny, vynikající mechanickou a chemickou odolnost , vynikající rozlišovací schopnost a hranovou ostrost. Vhodná pro vodní i ředidlové barvy.

Plus oblast použití
  Autosol 100, vodní textil
  PLUS 9000, vodní textil  
PLUS II. clasic univerzální, kombinovaná emulze  
PLUS 8000 univerzální, kombinovaná emulze
PLUS 7000 univerzální, kombinovaná emulze  
PLUS 3000, ředidlová grafika, lehce odvrstvitelná  
PLUS 2000, ředidlová grafika, lehce odvrstvitelná  
Agresivní ředidlové barvy - průmysl Ředidlové UV barvy Vodní barvy Keramické barvy Plastizovové barvy Vodní a textilní barvy Textilní barvy
Příprava emulze
Senzibilace Míchání 2-3min Odležen í 1hod. Ovrstvení
Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4
Sušení < 40° Expozice Vyvolání Sušení
Krok 5 Krok 6 Krok 7 Krok 8

 

Předúprava sítoviny

  • nová sítovina (polyester/nylon) - CPS Roughener Gel - zdrsňovač a odmašťovač síta
  • použitá sítovina " - CPS Degreaser Conc. /1:25 dílů vody/ - odmašťovač síta

Nanášení emulze a sušení

Emulze se na síto nanese ovrstvovacím korýtkem, poslední nanášená vrstva je z tříčové strany.
Sušení probíhá v horizontální poloze tiskovou stranou dolů, při teplotě max. 40°C.

Expozice

Při expozici UV světlem musí být filmový pozitiv v dobrém kontaktu se šablonou,nejlépe se toho dosáhne ve vakuovém kopírovacím rámu.
Na správném zdroji UV světla a na optimální expoziční době v maximální míře závisí kvalita šablony , její regenerace a v neposlední řadě tiskový výsledek.
Až 90 % problémů s kvalitou šablon je v důsledku špatné expozice a nekvalitního zdroje světla!

Zdroj světla může být jakýkoliv zdroj UV záření, který maximálně vyzařuje v oblasti 340 - 440 nm.
Ideální zdroje světla jsou metal/halogenové zářiče dotované železem nebo Fe/Ga.
Při expozici je důležité brát v úvahu:

  1. výkon světelného zdroje
  2. hustotu sítoviny
  3. tloušťku nanesené emulze
  4. vzdálenost filmu od UV zářiče ( intenzita světla klesá s druhou mocninou vzdálenosti )
Příklady expoziční časů (ovrstvení 2/2, sítovina 120-34 zabarvená 
ZDROJ  VZD (cm)  Plus 2000 čas (min)  Plus II. Clasic čas (min)  Plus 7000 čas (min)  Plus 8000 čas (min) 
MH 2 KW  100 
MH 3 KW  100 
MH 5 KW  100 
Rtuťová výbojka 125 W  50 
UV Fluorescenční výbojka  10 

Korekční faktory pro výpočet expozičního času

Zdroj/MH zářič (jiný než 5000kW)
MH 1 kW - zkrátit dobu 5,0 x
MH 2 kW - zkrátit dobu 2,5x
MH 3 kW - zkrátit dobu 1,7x
MH 4 kW - zkrátit dobu 1,25x
MH 7 kW - zkrátit dobu 0,7x
Hustota sítovina (jiná než 120T)
90 20%
77 60%
43 100%
32 150%
Ovrstvení
z 1/1 na 1/2 + 33%
z 1/1 na 1/2 + 50%
z 1/1 na 2/3 +100%
z 1/2 na 2/2 + 25%
z 1/2 na 2/3 + 33%
z 1/2 na 1/1 - 33%
z 2/3 na 2/2 - 25%
z 2/3 na 1/2 - 33%
z 2/3 na 1/1 - 50%
Vzdálenost (jiná než 100cm)
60 cm 0,36
80 cm 0,64
90 cm 0,81
110cm 1,21
120 1,44
150 2,25
180 3,24
200 40

Bílá sítovina - oproti tabulce na zabarvenou sítovinu snižte osvit o cca 35%.

Správná expoziční doba pro všechny světlocitlivé materiály Autotype se určuje Expozičním kalkulátorem .Poskytuje rychle a přesně určení expozičního času a současně může být použit jako tisková pomůcka pro optimalizaci tiskové kvality.

Je to filmový pozitiv s 5 sloupci, každý s rozlišovacím motivem obsahujícím rastr, linky a text a podložený šedým neutrálním filtrem s různou denzitou. Toto umožňuje současně nasvítit jednu šablonu až pěti různými expozičními časy.

Použití

Vyberte z tabulek příkladů expozičních časů pro ten který typ materiálu teoretickou expoziční dobu a vynásobte ji dvěma. Naexponujte tento materiál přes Expoziční kalkulátor normálním způsobem, šablonu vyvolejte a zasušte ( nepřímé šablonové materiály zasušte bez montáže na síto ). Šablona vykazuje různé stupně zabarvení pro jednotlivé faktory. Sledujte změny barvy od nejsvětlejší po nejtmavší, za kterou už žádná změna není. Sloupec /faktor/ u kterého se přestala měnit barva, reprezentuje optimální osvit.

Korekční faktor x teoretický čas = SPRÁVNÝ ČAS (např. 0,7 x 10 min. = 7 min.)

Pokud se mění barva šablony i mezi faktory 0,7 a 1, znamená to, že expoziční čas je ještě krátký. Zdvojnásobte čas a test zopakujte.

Vyvolání šablony

Pro jistotu používejte pro vyvolávání šablony silný tlak vody ve sprše. Slabý tlak vody může vést k nedokonalému vymytí . Nižší tlak vody se používá při vyvolávání jemných detailů v šabloně, která byla záměrně z tohoto důvodu částečně podexponovaná.

Sušení

Vyvolanou šablonu zasušíme nejlépe v temperované sušící skříni při teplotě do 40°C.

Retuš

Prázdná místa na šabloně se mohou vyretušovat přípravkem Blue Filler nebo Regular Filler.Nanášejí se buď korýtkem, špachtlí nebo štětcem. Ředí se vodou a jsou určené pro ředidlové barvy .Retuš pro vodní barvy se provádí buď zředěnou emulzí na vodní barvy s následným osvitem nebo přípravkem AUTOTYPE WR Hardener A,B ( 2 složky ).

Odvrstvení

Předpokladem pro dobré odvrstvení šablony je nutné co možná nejlépe odstranit zbytky tiskových barev. K dokonalému očištění barev ze síta použijte univerzální čističe CPS Screen Wash K3, CPS Screen Wash A6 pro ředidlové barvy a CPS AquaPaste Conc. , CPS Screen Wash T pro textilní vodní a plastizolové barvy a SITACLEAN pro vodní grafické barvy.

Po odstranění barvy ze síta, můžete přikročit k odvrstvování přípravkem CPS Stencil Remover Conc., který předem zřeďte s vodou v poměru 1 : 25 L vody . Takto připravený roztoknaneste CPS kartáčem ( bílý ) na obě strany síta, nechte působit , občas přetírejte kartáčem, potom opláchněte sprchou a vystříkejte tlakovou vodou.

Po odvrstvení lze síto podle potřeby regenerovat ( "odduchovat " ) pomocí přípravků CPS Haze Remover HW + aktivátor CPS Screen Wash K3 nebo CPS Screen Wash A6 .

Dokumenty ke stažení

 
Created by PeckaDesign